godło

Zespół Szkół w Trzcinicy
ul. Szkolna 2, 63 - 620 Trzcinica

logo
Zespół Szkół w Trzcinicy

Gimnazjum

Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Trzcinicy
Gimnazjum funkcjonowało od 01.09.2007r. do 31.08.2019r.
 
Zespół Szkół w Trzcinicy
Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy
ul. Szkolna 2
63-620 Trzcinica
woj. Wielkopolskie
62 78 15 955
 
 1. Do obwodu Gimnazjum w Trzcinicy należą: Trzcinica, Pomiany, Pomiany Krok, Kuźnica Trzcińska, Piła – Młyn, Aniołka I, Aniołka II, Siemionka, Aniołka Parcele, Wodziczna, Ignacówka I, Ignacówka II, Ignacówka III, Teklin, Dzierżążnik, Kwasielina, Hanobry, Piotrówka, Jelenia Głowa, Różyczka.
 2. Gimnazjum w Trzcinicy jest szkołą publiczną.
 3. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata.
 4. Świadectwo ukończenia gimnazjum uprawnia do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
 5. Gimnazjum podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły jej rozwoju organizacyjnego.
 6. Działania, o których mowa dotyczą:
  1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
  2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
  3. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
  4. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  5. zarządzania szkołą lub placówką
 7. Kształcenie ogólne na III etapie edukacyjnym stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie.
 8. Celem kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym jest:
  1. przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
  2. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - więcej informacji w naszej Polityce Prywatności. [zamknij]