godło

Zespół Szkół w Trzcinicy
ul. Szkolna 2, 63 - 620 Trzcinica

logo
Zespół Szkół w Trzcinicy

Przedszkole

Budynek przedszkola w Trzcinicy
Zespół Szkół w Trzcinicy
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy
Szkolna 2B
63-620 Trzcinica
  62 78 105 19

 

Przedszkole funkcjonuje cały rok.

Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący przedszkole.

Przedszkole pracuje w godzinach od 645 do 1615 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
 2. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 jako świadczenia realizowane bezpłatnie Rada Gminy Trzcinica ustala:
  1. zajęcia religii w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdego oddziału przedszkolnego,
  2. zajęcia języka angielskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdego oddziału przedszkolnego,
  3. zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla całego przedszkola.
 3. Poza czasem wymienionym w ust. 1 i 2 świadczenia realizowane są odpłatnie w godzinach pracy przedszkola tj. od 645 do 1615.
 4. Opłatę za świadczenia wymienione w ust. 3 określa Uchwała Rady Gminy Trzcinica.
 5. Opłata za świadczenia, o których mowa w ust. 3 jest umniejszana w przypadku nieobecności dziecka za każdy dzień nieobecności.
 6. Przedszkole zapewnia trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Wyżywienie dzieci i pracowników przedszkola jest odpłatne. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola.
 7. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku minimum trzydniowej nieobecności dziecka (zgłoszonej wcześniej w sekretariacie). Opłata odliczana jest przy dokonywaniu wpłat za wyżywienie na następny miesiąc.
 8. Przedszkole zobowiązuje się do:
  • realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęć wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej, w celu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej,
  • realizacji zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu,
  • zapewnienia właściwej opieki dziecku, opartej o zasady bezpieczeństwa,
  • wspomagania wychowawczej roli rodziny.
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - więcej informacji w naszej Polityce Prywatności. [zamknij]