godło

Zespół Szkół w Trzcinicy
ul. Szkolna 2, 63 - 620 Trzcinica

logo
Zespół Szkół w Trzcinicy

Szkoła Podstawowa

Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Trzcinicy
Zespół Szkół w Trzcinicy
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy
ul. Szkolna 2
63-620 Trzcinica
woj. Wielkopolskie
62 78 15 955
 
 1. Szkoła Podstawowa w Trzcinicy jest szkołą publiczną.
 2. Do obwodu Szkoły w Trzcinicy należą: Trzcinica, Pomiany, Pomiany Krok, Kuźnica Trzcińska, Piła – Młyn, Aniołka I, Aniołka II, Siemionka, Aniołka Parcele, Wodziczna, Ignacówka I, Ignacówka II, Ignacówka III, Teklin, Dzierżążnik, Kwasielina, Hanobry, Piotrówka, Jelenia Głowa, Różyczka.
 3. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych.
 5. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły jej rozwoju organizacyjnego.
 6. Działania, o których mowa dotyczą:
  1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
  2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
  3. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
  4. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  5. zarządzania szkołą lub placówką.
 7. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia - szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne:
  • I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesnoszkolna;
  • II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
 8. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
  1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
  2. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - więcej informacji w naszej Polityce Prywatności. [zamknij]