godło

Zespół Szkół w Trzcinicy
ul. Szkolna 2, 63 - 620 Trzcinica

logo
Zespół Szkół w Trzcinicy

Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Przyroda w poezji - zwierzęta” odbył się w Przedszkolu w Trzcinicy

Uczestnicy konkursu recytatorskiego

14 kwietnia 2016r. w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Przyroda w poezji – zwierzęta”. Celem konkursu było wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego, pogłębianie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt, a także integracja dzieci z przedszkoli w Trzcinicy i Lasach.

Prezentacje dzieci oceniało jury w składzie: Ewa Hetmańczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy, Wiesława Maciej – nauczyciel Zespołu Szkół w Laskach, Dominika Oleś – pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy. 18 uczestników konkursu zaprezentowało wiersze o zwierzętach. Zgromadzona w sali publiczność, którą stanowiły dzieci z Przedszkola w Trzcinicy, nagradzała oklaskami piękne recytacje.

Komisja wyłoniła następujących laureatów:

W kategorii dzieci 3,4-letnich

I miejsce zajęła Zuzanna Cieślak z Przedszkola w Laskach

II miejsce zajęła Nikola Żłobińska z Przedszkola w Trzcinicy

III miejsce zajęły: Maja Sołtysiak i Zofia Zimoch z Przedszkola w Laskach

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Karolina Usiak i Hanna Woźnica z Przedszkola w Trzcinicy

W kategorii dzieci 5,6-letnich

I miejsce zajęli: Martyna Laske z Przedszkola w Laskach i Jan Parzonka z Przedszkola w Trzcinicy

II miejsce zajęła Bianka Bielińska z Przedszkola w Trzcinicy

III miejsce zajęła Zofia Grycman z Przedszkola w Laskach

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Paulina Wróbel z Przedszkola w Laskach

Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik wręczył uczestnikom konkursu nagrody i dyplomy, a nauczycielom i rodzicom złożył podziękowanie za trud włożony w przygotowanie dzieci do konkursu. Dzieci zostały przygotowane do konkursu przez nauczycielki: Honoratę Biedę, Ewę Friedrich i Wiesławę Maciej z Przedszkola w Laskach oraz Patrycję Balcerzak, Anetę Jędrycę, Marię Powroźnik i Marię Wąsalę z Przedszkola w Trzcinicy.

Organizacją konkursu zajmowały się nauczycielka Publicznego Przedszkola Samorządowego w Trzcinicy.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - więcej informacji w naszej Polityce Prywatności. [zamknij]